Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ВТОРИ СРЕДНОШКОЛСКИ ФЕСТИВАЛ „ДЪГА НАД ДУНАВ” ВИДИН, 2016-та
15 Юни, 2016
  На 9-ти и 10-ти юни 2016 г. в град Видин се проведе Втория средношколски фестивал „Дъга над Дунав” на тема: РЕКА ДУНАВ - ПАМЕТ ЕВРОПЕЙСКА!

Инициатор на фестивала е ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВИДИН. Но той нямаше да стане реалност без активната подкрепа на РИО-ВИДИН, ОБЩИНА–ВИДИН и ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР– ВИДИН.

Второто издание на фестивала спечели симпатиите и подкрепата на Сдружение „Глобално партньорство по водите-България” и „Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа”, чиито представители журираха фотосите в състезателна категория „Фотография”. Най-добрите снимки ще бъдат публикувани в списание „Водно дело” - в специалния брой за 29-ти юни Международен ден на река Дунав и в следващи издания.

Фестивалът е дейност по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката”. Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” и се осъществява в партньорство с училища от Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения и Румъния в продължение на 3 години. Дейностите по проекта са свързани с проучване на възможностите, който дава река Дунав за развитие на бизнес и междукултурен диалог. Не случайно една от приоритетните области в Дунавската стратегия е инвестиции в хора и умения.

В тазгодишното издание се включиха ученици от партниращите училища в Чехия, Унгария, Румъния и Украйна, както и едно училище от Букурещ – Румъния. В състезателните категории участваха училища от вътрешността на страната - от Лом, Силистра и Велико Търново. Естествено най-голямо участие регистрираха учениците от училището-инициатор ПГАЗ – Видин, подкрепени от връстниците си в Природо-математическата гимназия „Екзарх Антим I” - Видин и от Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” във Видин, както и млади творци от различни формации от Общините Видин, Ново село и Брегово – което е обяснимо пред вид излаза на тези общини на река Дунав. Всички те допринесоха за това пъстроцветната дъга да изгрее над Дунав!

Количествено участието се изразява в 11 рисунки, над 100 фотоса, 21 мултимедийни продукти, 1 пиеса – представена на английски език, 5 класически и авторски произведения за художествено слово, 15 групови сценични изпълнения на танци от различни жанрове. Което сумарно означава участие на над 200 младежи. Доста впечатляващо!

Журито определи и връчи по 3 награди на победителите в състезателните категории „Фотография”, „Мултимедия” и „Изобразително изкуство” на участници от чужбина, на ученици от вътрешността на България и на състезатели от Област Видин.

Дъгата изгря над Дунав – от багри, от ритми, от слова, от младост, красота и
жизненост!

До нови срещи на ТРЕТИЯ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „ДЪГА НАД ДУНАВ”– 2017-та!

Ели Цветанова,
Училищен координатор на проекта в ПГАЗ - Видин, България


Назад към новините