Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 


ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
==> ТУК <==


ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ==>ТУК<==


ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ  ==> ТУК <==


Областни кръгове на олимпиади и състезанив
16 Февруари, 2024
График на областни кръгове на олимпиади и състезания, провеждани в училище. прочети »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧИТЕЛСКА МОБИЛНОСТ
12 Декември, 2023
В рамките на проект с ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820 ОБЯВЯВАМЕ процедура за подбор на учители, желаещи да участват в дейностите на проекта. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: - Повишаване квалификацията на учителите, чрез обмен на добри практики за подобряване на цифровото образование на учениците в петте направления от европейската рамка за дигитална компетентност: информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на цифрово съдържание, разрешаване на проблеми. - Усъвършенстване на чуждоезиковите умения; прочети »

Допълнителен подбор ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820
11 Декември, 2023
В рамките на ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820, програма ЕРАЗЪМ+ 2021–2027 г. ОБЯВЯВАМЕ процедура за допълнителен подбор на ученици, желаещи да участват в мобилност с цел практика Период на провеждане на практиката: 23 юни – 14 юли 2024 година Място на провеждане на практиката: Ма̀лмьо, Швеция прочети »