Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 


ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
==> ТУК <==


ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ==>ТУК<==


ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ  ==> ТУК <==


Стартира кампания за подбор на бенефициенти за изпълнение на договор 2021-1-BG01-KA121-VET-00000640, финансиран по програма ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027
22 Ноември, 2021
От 22 ноември до 01 декември 2021 г. се приемат заявления за кандидатстване за участие за изпълнение на договор 2021-1-BG01-KA121-VET-00000640, финансиран по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027 прочети »

ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
14 Септември, 2021
Започват обучения на ученици и учители по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. прочети »

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
12 Септември, 2021
Професионално гимназия "Проф. д--р Асен Златаров" Видин и сдружение "Брейн груп" Видин са обучаващи организации, притежаващи "Еразъм" акредитация, сектор "Професионално образование и обучение" по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение". прочети »

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "ОТНОВО ЗАЕДНО"
15 Юли, 2021
На 19 юли 2021 г. от 17:30 ще се проведе родителска среща с родители и ученици, които ще участват в проект "Отново заедно" прочети »