Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 


ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
==> ТУК <==


ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ==>ТУК<==


ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ  ==> ТУК <==


Нов проект по програма Еразъм+ 2021-2027
25 Май, 2022
НА "Център за развитие на човешките ресурси" публикува резултати от селекция на проектни предложения за 2022 г. по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение” прочети »

НП "Иновации в действие"
30 Април, 2022
От 27 до 29 април екип от учители и ученици от ПГ „Асен Златаров“ посетиха Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- Бургас по НП „Иновации в действие“ 2021-2022, модул 1 Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. В срещата взеха участие и екипи от ПГ по транспорт гр. Русе и ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване гр. Плевен. прочети »

Валоризационна конференция по проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #КАЧЕСТВО"
25 Март, 2022
През периода 22-23 март 2022 г. се проведоха три валоризационни конференции в партньорските организации във Видин, Кърджали и Хасково. прочети »

Електрониада
11 Март, 2022
За втора поредна година ученици от ПГ "Асен Златаров", ще се включат в състезанието "Електрониада". Състезанието ще се проведе на 12 март от 10 до 13 часа - онлайн. прочети »