Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Контакти


България
3700, Видин; Южна промишлена зона
info-502035@edu.mon.bg

+35994600805 (Технически секретар, Елизабета Христова)

+35994600805, +359895410302 (Директор, инж. Насенка Димитрова)
+35994600805, +359895410306 (Зам.-директор по УПД, инж. Десислава Цокова)
+35994600805, +359899064635 (Зам.-директор по УД, Йорданка Ценова) 

+35994600805 (Главен счетоводител, Илияна Благоева)
+35994600805 (Педагогически съветник, Корнелия Кирилова)
+359898554345 (Системен администратор, Борислав Миков)


Вашето име:
Телефон:
E-Mail:
Запитване: