Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Добрата новина
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »

НОВИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ПЕРИОДА 2024/2025 ГОДИНА
20 Юни, 2024
НА "Център за развитие на човешките ресурси" публикува резултати от селекция на проектни предложения за 2024 г. по програма „EРАЗЪМ+ 2021-2027“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение” прочети »

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
28 Май, 2024
До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година. прочети »

"Първа копка" на обект Център за високи постижения
25 Март, 2024
На 25 март в ПГ "Асен Златаров" се проведе церемония "Първа копка" на обект Център за високи постижения. Очаква се завършването на СМР да приключи до края на месец юли. Паралелно текат обществени поръчки за доставка да обзавеждане и оборудване, както на реновираната сграда - където ще е съсредоточено обучението по компютърна техника, роботика, електроника и енергетика, така и на останалите кабинети в направление икономика и хотелиерство, които се намират в основната сграда. прочети »

Областни кръгове на олимпиади и състезанив
16 Февруари, 2024
График на областни кръгове на олимпиади и състезания, провеждани в училище. прочети »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧИТЕЛСКА МОБИЛНОСТ
12 Декември, 2023
В рамките на проект с ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820 финансиран по програма Еразъм + ОБЯВЯВАМЕ процедура за подбор на учители, желаещи да участват в дейностите на проекта. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: - Повишаване квалификацията на учителите, чрез обмен на добри практики за подобряване на цифровото образование на учениците в петте направления от европейската рамка за дигитална компетентност: информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на цифрово съдържание, разрешаване на проблеми. - Усъвършенстване на чуждоезиковите умения; прочети »

Допълнителен подбор ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820
11 Декември, 2023
В рамките на ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820, програма ЕРАЗЪМ+ 2021–2027 г. ОБЯВЯВАМЕ процедура за допълнителен подбор на ученици, желаещи да участват в мобилност с цел практика Период на провеждане на практиката: 23 юни – 14 юли 2024 година Място на провеждане на практиката: Ма̀лмьо, Швеция прочети »

Стартира кампания за подбор на бенефициенти за мобилност в ИСПАНИЯ и в ШВЕЦИЯ с цел практика по програма Еразъм+ 2021-2027
19 Ноември, 2023
Стартира кампания за подбор на бенефициенти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ 2021-2027 прочети »


Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »