Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Добрата новина
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »

Областни кръгове на олимпиади и състезанив
16 Февруари, 2024
График на областни кръгове на олимпиади и състезания, провеждани в училище. прочети »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧИТЕЛСКА МОБИЛНОСТ
12 Декември, 2023
В рамките на проект с ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820 ОБЯВЯВАМЕ процедура за подбор на учители, желаещи да участват в дейностите на проекта. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: - Повишаване квалификацията на учителите, чрез обмен на добри практики за подобряване на цифровото образование на учениците в петте направления от европейската рамка за дигитална компетентност: информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на цифрово съдържание, разрешаване на проблеми. - Усъвършенстване на чуждоезиковите умения; прочети »

Допълнителен подбор ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820
11 Декември, 2023
В рамките на ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820, програма ЕРАЗЪМ+ 2021–2027 г. ОБЯВЯВАМЕ процедура за допълнителен подбор на ученици, желаещи да участват в мобилност с цел практика Период на провеждане на практиката: 23 юни – 14 юли 2024 година Място на провеждане на практиката: Ма̀лмьо, Швеция прочети »

Стартира кампания за подбор на бенефициенти за мобилност в ИСПАНИЯ и в ШВЕЦИЯ с цел практика по програма Еразъм+ 2021-2027
19 Ноември, 2023
Стартира кампания за подбор на бенефициенти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ 2021-2027 прочети »

Център за висони постижения в ПГ "Асен Златаров"
30 Октомври, 2023
Днес се сключи договор № BG-RRP-1.014-0012-C01 за стартиране на изграждането на център за високи постижения по проект Център за високи постижения в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин - ядро на регионалната образователна екосистема. Проектът се изпълнява по по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ , финансирана по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Бенефициент: Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Финансирането на инвестицията е по процедура за безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. прочети »

Международна конференция по проект TREE
18 Октомври, 2023
На 16 октомври 2023 г. се състоя финална международна конференция по проект TREE по програма Еразъм +. "Важността на преподаването на кръгова икономика и устойчиво развитие". прочети »

Разработени материали по проект TREE
25 Септември, 2023
Климатичните промени, устойчивото развитие и прехода към кръгова икономика са сред най-актуалните теми днес. Проектът TREE финансиран по програма Еразъм +, по който нашето училище работи от 2 години дава своя принос към разработването на учебни материали за учениците в гимназиален етап. прочети »


Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »