Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ВАЛИДИРАНЕ
24 Септември, 2013
  На 25 септември 2013г. от 14:30 часа в конферентната зала на ПГ „Асен Златаров” ще бъде официално представен проект по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА - "Нова възможност за моето бъдеще" Процедура: „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”. Продължителност на проекта декември 2012г. – октомври 2014г.
Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н..
По този начин се създава възможност уменията, които хората са натрупали в живота, да придобият пазарна стойност, чрез по-бърз и по-гъвкав път за получаване на документ за придобиване на квалификация в сравнение с традиционното обучение, повишават се възможностите за трудова реализация, запазване на работно място, по-добро кариерно развитие, повишаване на трудовото възнаграждение.
Всеки гражданин над 16 години може да заяви желание за валидиране на знания, умения и компетентности. Валидирането се прилага на доброволен принцип и се провежда въз основа на самостоятелно и информирано решение от страна на кандидата. В този случай заявителят на услугата е индивидуален кандидат. Заявител на услугата може да бъдат различни обществени организации - браншови синдикат, работодателски организации и др. Заявител на услугата може да бъде работодател, който желае да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на служители от персонала.
До момента по проекта са изработени необходимите документи, анализи, методики, инструкции и наръчник, необходими за провеждане на процеса на валидиране. Обучени са експерт – оценители и мултипликатори по проекта. Следваща стъпка е тестване на системата.
Старта на тестването на системата започва в професионални гимназии, определени със Заповед на Министъра на МОН. За област Видин това са – Професионална гимназия „Проф.д-р Асен Златаров”, Професионална техническа гимназия „Васил Левски” и ПГ по туризъм ”Михалаки Георгиев”.Назад към новините