Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА
20 Октомври, 2015
  През периода 04-10 октомври 2015-та година работна група в състав от 3-ма учители и 9 ученици от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин взе участие в третата международна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката”. Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, осъществяван в партньорство с училища от Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения и Румъния в продължение на 3 години.
Домакин на работната среща бе партниращото училище Gymnazium-Gimnazium в град Щурово, Словакия.
В съответствие с основната цел на проекта – създаване на образователни материали и тестването им – бяха изнесени 6 CLIL уроци по екология и енергетика /на английски език/. Учителите демонстрираха различна методика на работа при подготовката и провеждането на учебните часове, дискусии с учениците, работа по зададени въпроси и задачи. Г-жа Вергиния Петрова изнесе урок на тема „Изчезнали и застрашени видове животни” като за целта бяха подготвени 2 презентации, дискусия и въпросник за обратна връзка. Останалите теми на уроците бяха свързани със замърсяването на въздуха, възобновяеми енергийни източници, Любляна – зелена столица на 2016-та година и др.
Ученичката Калина Пекова от 10-А клас представи на вниманието на участниците в срещата презентация на тема „Национални резервати и паркове в България” с акцент на резерват Сребърна, както и Силикозия, Джендема, Витаново и Карадере.
По време на срещата бяха връчени наградите на чуждестранните участници в Първи средношколски фестивал „Дъга над Дунав” в категория „Мултимедия” и категория „Фотография” – отборни и индивидуални, както и за участие във фестивала, което да мотивира учениците в следващи издания на фестивала.
Екипът от България взе активно участие в работната среща с Кмета на град Щурово като предложихме побратимяване на нашите градове, които са разположени на Дунав и имат доста сходни идеи за развитието си.
Учениците работиха в международни екипи като представиха в презентации на английски език дейностите от работната среща по проекта, преминаха обучение за работа в платформата eTwinning, която има нова визия и чества 10-годишнина от създаването.
Учителите проведоха две работни срещи, в които споделиха информация за напредъка на проекта. Обсъди се организацията на следващата среща в Словения, материалите в информационните бюлетини, он-лайн групите, нови теми за Дунавската академия.
Темата на срещата в град Щурово бе с акцент „Енергетика” и затова бе посетено ВЕЦ - Габчиково, където се проследи излолзването на водите на река Дунав за производство на електроенергия и съоръженията по водния път.
В град Щурово се провежда традиционен панаир със 700-годишна история. Задачата беше да се извърши наблюдение на щандовете, цените, изложители, участници в панаира, обслужване на клиенти, сравнителни характеристики на изложените стоките и подобни на тях от местното ни производство. Интерес предизвикаха множеството занаятчийски изделия, промишлените стоки, предложените храни и най-вече атракционите.
В културно-образователната програма бяха предвидени разглеждане на обекти от местно и национално значение – ВЕЦ Габчиково, Шато „Бела”, Музей на Дунав и Базиликата в град Естергом – съседна Унгария, Моста „Мария-Валерия”, Пристанище Щурово, разходка с кораб по Дунав.
Образователното пътуване в столицата Братислава обогати знанията за столицата на Словакия, за река Дунав и създаде нови приятелства.
Всички участници в срещата получиха сертификати.

Четвъртата работна среща ще бъде напролет в Любляна - столицата на Словения.
Ели Цветанова
Училищен координатор на проекта


Назад към новините