Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ТРАДИЦИОНЕН ОБМЕН НА УЧЕНИЦИ
12 Октомври, 2018
  В периода от 12.10.2018 до 26.10.2018 г. се провежда традиционния обмен на ученици и учители между Полюпривредна школа "Шуматовац", Алексинац - Сърбия и Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин.
Екипи от по пет ученици с двама учители участват в едноседмична програма, насочена към взаимно опознаване на училищата, града, културата и забележителностите на партньорската страна. Целта е да се поддържа ефективно и ползотворно повече от 10-годишното партньорството между двете училища. Обсъждат се и възможностите, които предлага програма ЕРАЗЪМ+ за задълбочаване на връзките и подкрепа на мобилността на учители и ученици в областта на професионалното образование.
Сръбските ученици ще посетят Белоградчик и ще разгледат заедно със съучениците си от Видин забележителностите на старопрестолния град, а българската група ще посети Сокобаня и Ниш и ще участва в изложбата "Пекарске дане".

Назад към новините