Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Стипендия "МОГА И ИСКАМ" - 2011/2012 г.
18 Септември, 2011
  СНЦОП "Алумни клуб - Асен Златаров - Видин" обявява конкурс за Стипендия "МОГА И ИСКАМ" за ученици в ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин за учебната 2011/2012 г. (за подробности посетете: http://acaz-vidin.hit.bg/files/obiava_stipendia_MOGAiISKAM_2011.pdf)

Назад към новините