Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СРЕЩА В АТИНА ПО ПРОЕКТ CULPEER
02 Юли, 2018
  На 27-ми и 28-ми юни 2018 г. в Атина се проведе поредната среща по проект CULPEER. Тя има за основна цел да подготви предстоящото краткосрочно обучение в Кьолн, както и младежкия обмен, предвиден по проекта.
Отчетено беше, че всички планирани материали по проекта са вече финализирани. По време на срещата в Кьолн може да бъде тестван он-лайн обучителния курс. Готова е и програмата на едноседмичния младежки обмен и обучението на учителите.
Партньорите все още имат възможност да добавят видео- или аудио-материали от добрите си практики за взаимно културно обучение. Завършването на курса ще бъде придружено с издаване на сертификат. Срещата в Кьолн ще съвпадне с пребиваването на младежка група от Латинска Америка. Това ще даде възможност на практика да се приложи метода за взаимно културно обучение.

Назад към новините