Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Спечелен проект - "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства"
17 Юли, 2012
  След като Центъра за развитие на човешките ресурси публикува, днес по обяд, резултатите от селекция по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Партньорства", по Покана за кандидатстване към 21.02.2012г., с удоволствие Ви съобщаваме, че училищното настоятелство - СНЦ "Обществена подкрепа за ТХТИ" има спечелен проект - 2012-1-TR1-LEO04-35801 4 "RIGHT CAREER CHOICE FOR A HAPPY TOMORROW".
Тема на проекта
Изборът на кариера е най-важното решение от гледна точка на социално-икономическия живот на хората. Правилният или грешен избор на професия оказва голямо въздействие по отношение на личния и социалния живот на човек. За съжаление това важно решение, се извършва в ранните периоди от живота на хората. В този период, децата вземат решения под
влияние на фактори като полова дискриминация, семеен натиск, липса на информация, не познаване на техните възможности, външен натиск и манипулиране. В някои случаи се стига до разкаяние и отрицанието, свързана с избора. По този начин, лица, които не са доволни от избраната област на образование прекъсват обучението си или има вероятност да развият вредни навици и да проявят насилие. Нашият проект се фокусира върху това, как учениците избират своята област на обучение и какви фактори оказват влияние върху избора им, рехабилитационни мерки за учениците, които не са доволни от своя избор.За разпространение на резултатите от проекта ще си изработи Уеб сайт и печатни материали.
Към този момент одобрените партньори са от Турция, Унгария, Полша, Литва, Хърватия и Италия. Очакваме резултатите и на Испания, Гърция и Франция.

Назад към новините