Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Публични покани по ЗОП
01 Март, 2012
  В раздел ФИНАНСИ са публикувани публичните покани за доставки и услуги по Закона за обществените поръчки. Първата покана е във връзка с изпълнявания проект BG051PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора" - "УСПЕХ", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Назад към новините