Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Програма за седмицата 10 - 14 януари 2011
10 Януари, 2011
  Събитията от седмицата:

Вторник, 11.01.2011
Педагогически съвет

Четвъртък, 13.01.2011
Посещение на ДОВДЛРГ Ново село и реализиране на инициативата на ученическия съвет на гимназията за подпомагане на децата от дома;
Участие в церемонията по подписване на дожовора между МОМН и Британски съвет за реализиране на проекта "Свързване на класни стаи" с участието на партньори от Великобритания, Италия, Русия и Израел;

Петък,14.01.2011
Финални презентации на участниците в проект "Гостоприемството е наш приоритет". Окончателен подбор на 8 деца за участие в мобилността във франция;

Назад към новините