Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"
17 Ноември, 2019
  В периода 14-16 ноември в гр. Пазарджик се проведе втората среща НП "Иновации в действие" между иновативните Професионална гимнацзия "Асен Златаров" - гр. Видин и Професионална гимназия по химични и хранителни технологии - гр. Пазарджик. На срещата присъства екип от иновативни учители от видинската гимназия и ученици от 9в клас.
По време на срещата нашите домакини представиха своята иновация - Сугестопедичен метод на преподаване в първи гимназиален етап. Представени бяха два сугестопедични урока. В 10 а клас урока по биология и английски език на тема генетика, беше представен със сугестопедичните похвати въведение и концертен сеанс. В 10 б клас се представи комбинация на предметите химия и история, чрез сугестопедичния похват представяне.
Учителите наблюдаваха и нова методика на преподаване в час по чужд език по професията в 12 клас. Посещението на уроците приключи с представяне на лабораторно упражнение по аналитична химия.
Екипите на двете гимназии проведоха дискусии по представените уроци, обсъдиха се продуктите по проекта и се направиха планове за бъдещо сътрудничество и обмяна на добри практики.


Назад към новините