Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
НОВИ ПРОЕКТИ ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ
05 Юли, 2011
  За поредна година Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" и нейните партньорски организации спечелиха 3 нови проекта, които ще се реализират в различни европейски страни.
За новата учебна година учениците от Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" отново ще могат да кандидатстват за участие в следните проекти.

За учениците от 8 и 9 клас
Леонардо да Винчи - Партньорства
"Подобряване на качеството на професионалното образование в сътрудничество с пазара на труда"
Мобилности - Турция, Румъния, Словакия и Португалия

За учениците 10 и 11 клас - летни практики по проекти Леонардо да Винчи - Мобилност

Сдружение "Брейн груп" - Практика в реална работна среда - Тенерифе, Канарски острови - Испания
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Алумни клуб Асен Златаров" - Видин - Приложение на информационните технологии в рекламата - Германия

Продължава изпълнението на проектите
1. Сдружение "Алумни клуб - Асен Златаров - Видин" - Професионални умения и заетост - Испания, Турция, Полша - мобилности - октомври 2011 - Полша, март 2012 - Турция
2. ПГ "Проф.д-р Асен Златаров" - Гостоприемството е наш приоритет - Чехия, Словакия, Франция, Турция, Полша - мобилности - октомври 2010 - Турция, март 2012 - Словакия
3. Свързани класни снаи

Назад към новините