Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
НОВ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”
19 Юли, 2012
  Проект „Предприемчиви, здрави и креативни”, разработен от екип на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин, е одобрен за изпълнение от Центъра за развитие на човешките ресурси - София.
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски”, „Многостранни училищни партньорства”. Продължителността му е 2 години. Координатор на проекта е българското училище, а партньори са 3 училища – от Естония, Унгария и Хърватия.
Проект „Предприемчиви, здрави и креативни” е предназначен за учители и ученици от професионални гимназии и училища с технологичен профил в сферата на икономиката, туризма и храненето. Учениците ще работят в учебни фирми с предмет на дейност, свързан със здравословното хранене в училище. С приложение на информационните и комуникационните технологии и практическа употреба на чужд език ще се повиши компетентността и комуникативността на младите европейци. Заедно с това те ще трябва да представят избраните групи продукти по възможно най-атрактивния начин чрез езика на изкуството - пиеса, танц, изложба, музика и др.
Основната цел на проекта е формиране на предприемачески дух у младите хора и преоткриване традициите на поколенията за здравословно хранене.
За участие в проекта ще бъдат допуснати ученици, които проявяват интерес към предприемачеството и зравословното хранене, имат умения в областта на информационните и комуникационните технологии, владеят на много добро ниво английски език и имат творчески заложби и идеи.
По-подробна информация за подбора на екипа от ученици и стартирането на проекта ще получите в сайта на училището и на страницата във Facebook.

Училищен координатор по проекта: Ели Цветанова


Назад към новините