Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА
14 Март, 2009
  На 11.03.2009 г. бе денят на икономическите анализатори. За първа година в ПГ «Проф. д-р Асен Златаров» се проведе конкурс за есе на икономическа тема, инициирано от преподаватели от МО «Икономика». Още през първата си година конкурса хвърли ръкавицата на предизвикателството по актуални проблеми на икономиката в глобален и регионален мащаб. Темите съответно бяха най-актуалните за настоящия момент- “Източна Европа –рисков регион за световната финансова криза», “Плоският данък - предимства и недостатъци” и «Представлява ли външният дълг бреме за идните поколения». Организатор от страна на гимназията бе Верония Върбанова - преподавател по икономика. Журито отсъди дебатът да протече след селекция на най- добрите разработки измежду представените на първи кръг 10 есета. До втори кръг достигнаха 4 ученически творби. Вербалното представяне включваше представяне на презентация по избраната тема.
Съдници на младите анализатори бях Лидия Пламенова – преподавател по икономически дисциплини в училището, Ралица Митова - мениджър Локален център към Нов български университет и Венелин Георгиев –представител на ПроКредит банк. Пред голяма аудитория свои съученици и учители, в конферентната зала на училището бяха защитени презентациите на участниците. Интересното за страничния наблюдател, който не е запознат с икономическите теории и процеси бе, че учениците владееха езика и поведението на финансови анализатори, че излагаха убедително своите позиции и търсеха плюсовете и минусите в решенията на глобалните икономически проблеми.
Победител в конкурса стана Анна Неделкова от 10 «Б» клас. Останалите участнички Любомира Любенова /11 «г» клас/, Петя Руменова /10 «б» клас/, Кристина Цанкова /10 «а» клас/ се представиха достойно и събраха аплодисментите на публиката.
Да им пожелаем и добро представяне на следващата изява за млади икономисти на 11.06.2009 г. в град София.


Назад към новините