Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ФИНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ИСКАМ ДА ТИ РАЗКАЖА ПРИКАЗКА ...”
04 Юли, 2011
  Изтече и втората година от работата по проект „Искам да ти разкажа приказка ...”. На това беше посветена финалната среща по проекта, която се проведе през периода 21-27 юни 2011 година. Домакин на шестата международна среща бе училището-координатор 1o Geniko Lykeio Kamaterou от Атина, Гърция. В срещата взеха участие 19 ученици и 4 учители от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин.
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Коменски”, Многостранни училищни партньорства. Продължителността му е 2 години, а партньори по него са 6 училища от 5 страни – Гърция, България, Турция, Полша и Румъния /2 училища/.
Целта на срещата бе да се направи анализ на двегодишната работа по проекта и да се координира финализирането му по училища.
Домакините се бяха постарали да подготвят и реализират доста интересна и наситена с дейности програма.
Естествено най-интересната част от работата беше представянето на драматизациите по авторските приказки, които учениците разработиха на основата на избрани от самите тях европейски класически приказки. Публиката видя осъвременените версии на приказките „Хензел и Гретел” /българското и гръцкото училище/, „Свирачът от Хамелин” /турското училище/, „Красавицата и звярът” /румънското училище от Крайова/, „Вълкът и седемте козлета” /румънското училище от Лугож/ и „Малката кибритопродавачка” /полското училище/.
Двете версии на приказката „Хензел и Гретел” се изиграха една след друга и това даде възможност на зрителите да съпоставят и анализират засегнатите проблеми и начините за решаването им. В гръцката версия беше заложен проблемът за нерегламентираното донорство на органи, а в българската версия породилите се проблеми в едно българско семейство в резултат на икономическата криза. Освен с проблематиката и с отличния си английски език, българските ученици очароваха публиката с изпълнението на фолклорен танц и балетното изпълнение на Йоана Димитрова /в ролята на Гергана/. Последваха бурни аплодисменти, които бяха напълно заслужени!
Учителските екипи обсъдиха организацията по изготвянето на финалния отчет на проекта, в частност съдържателния отчет. Разпределиха се задачите и сроковете за координиране и представяне на отчетите.
При гостуването в Атина се срещнахме с Кмета на Община Каматеро, представители на местния образователен инспекторат и творчески личности от Арт-център „Елена-Мария”, където се изиграха пиесите.
Програмата включваше посещение на обекти от културно-историческото наследство на Гърция – останки от селището Микена, Крепостта на паламидите и Акропола.
Бяхме и край морето, опитахме традиционна гръцка кухня и присъствахме на концерт на фолклорни състави, които ни представиха автентични гръцки носии и танци.
Партньорите от Гърция бяха организирали благотворителна акция за децата от Дом „Надежда” от град Белоградчик. През април те посетиха Дома и сега с удоволствие изпратиха огромен пакет с дрехи, обувки, играчки и учебни пособия.
СЪРДЕЧНО ИМ БЛАГОДАРИМ!
Макар и финална среща по проекта, ние вярваме че създадените партньорски отношения ще продължат да се развиват, а родилите се приятелства да се множат и поддържат във времето!

Ели Цветанова
Училищен координатор
на проекта


Назад към новините