Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Европейската седмица на устойчивото развитие
05 Юни, 2018
  Днес, 05.06.2018 г., в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин се състоя дискусионна среща, проведена като част от Европейската седмица на устойчивото развитие (30.05. – 05.06.2018 г.). Това е поредно 4–то издание на общоевропейската инициатива, организирана ежегодно от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN) и подкрепяни от редица министрества, в т.ч. министерство на околната среда и водите в България.
Срещата съвпадна с отбелязването на 5-ти юни Световен ден за опазване на околната среда.
Темата на дискусията беше свързана с Цел на устойчиво развитие № 6 Осигуряване на достъп и устойчиво управление на водите и канализация за всички, като акцентът падна на управление на водите на река Дунав и нейните притоци в област Видин и по поречието на Дунав в долното й течение на българския участък.
В дискусията се включиха представители на местните власти и институции, които имат отношение към водните ресурси. Те представиха своите политики и дейности и очертаха тенденциите в тази посока.
Благодарим на г-жа Мариела Савкова – управител на ОИЦ-Видин, инж. Цветанка Цветичева – специалист в Община Видин, г-жа Цвети Браткова – главен секретар на Асоциация В и К, г-н Георги Георгиев – Представител на ИАРА (Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури) – Видин и инж. Богдан Николов – специалист в „Напоителни системи“ – Видин, за активното участие и споделената информация с учениците.
Учениците участваха с 3 проекта.
Първият екип представи ученически проект за подводен център на дъното река Дунав с работно заглавие "Underwater Data Center - VidinCloud". Проектът е класиран за национален фестивал на младежкото екологично и социално предприемачество, който ще се проведе в София на 08-ми юни.
Другите проекти на тема хидродинамика бяха представени от 2 отбора по роботика, по програмата „Роботика за България“, по идея и инициатива на SAP Labs България в партньорство с ФРГИ. Те представиха макети и прототипи на пречиствателна станция и на система за повторно използване на вода. Те са шампиони на регионалното състезание по роботика и продължават на национално състезание на 16-ти юни в София. Проектите им впечатлиха гостите Отбор Robo Master получи специална покана, да са почетни гости при откриване на пречиствателната станция на Видин, когато бъде готова. Идеята на отбор Robo Pro, получи подкрепа за бъдеща реализация. Учениците раздадоха стикери с послания за пестене на водата, а плакатите им бяха взети за изложба.
Най-приятната изненада поднесе г-жа Весела Комаревска от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, която ни гостува специално за днешното събитие. Тя поздрави учениците за свежите идеи и им връчи грамоти. Заедно с това анонсира дейности, свързани с отбелязването на 29-ти юни. Международния ден на река Дунав като обвърза темата с борбата с пластмасите, като основен замърсител на реката.
В организацията и провеждането на днешната среща се включиха активно г-жа Ели Цветанова, г-жа Галя Митова и г-жа Десислава Цокова. Присъстваха колеги и ученици с изявен интерес по темата.

Назад към новините