Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Ден на ученическото самоуправление
11 Май, 2012
  На 09.05.2012 г. - Деня на обединена Европа в ПГ ”Проф. д-р Асен Златаров” в град Видин по традиция се проведе ден на ученическото самоуправление. Събитието беше открито от помощник директора по учебна дейност на гимназията госпожа Цеца Коева, която символично въведе заместващите ученици. Длъжностите на директор, заместник директор, учители и помощен персонал бяха заети от ученици от 8-ми до 11-ти клас. Те поеха отговорността да се справят с текущите задачи в управлението на училището за един ден. В класните стаи учениците заместиха учителите. Виктория Красимирова от 11Б клас беше директор, Вяра Николаева от 9В клас беше помощник-директор по административно-стопанска дейност, Ина Илиянова от 10Б клас заемаше длъжността помощник-директор по учебна дейност. В деня на самоуправлението се включиха и много други ученици.
Отговорността за организацията и провеждането на инциативата през тази година пое училищния клуб “Лидер”, една от извънкласните форми по проект “Успех”, BG051PO001-4.2.05 “Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките расурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Участието на учениците беше на доброволен и конкурсен принцип. Денят на ученическото самоуправление приключи с работна среща на учениците, участвали в инициативата. На нея те обсъдиха впечатления от изтеклия ден и дадоха предложения за решаването на проблеми свързани с опазването на материалната база. На участниците и организаторите бяха раздадени сертификати.


Назад към новините