Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Добрата новина
Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »

Нови проекти по програма Еразъм+ 2021-2027
25 Май, 2022
НА "Център за развитие на човешките ресурси" публикува резултати от селекция на проектни предложения за 2022 г. по програма „EРАЗЪМ+ 2021-2027“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение” прочети »

НП "Иновации в действие"
30 Април, 2022
От 27 до 29 април екип от учители и ученици от ПГ „Асен Златаров“ посетиха Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- Бургас по НП „Иновации в действие“ 2021-2022, модул 1 Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. В срещата взеха участие и екипи от ПГ по транспорт гр. Русе и ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване гр. Плевен. прочети »

Валоризационна конференция по проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #КАЧЕСТВО"
25 Март, 2022
През периода 22-23 март 2022 г. се проведоха три валоризационни конференции в партньорските организации във Видин, Кърджали и Хасково. прочети »

Електрониада
11 Март, 2022
За втора поредна година ученици от ПГ "Асен Златаров", ще се включат в състезанието "Електрониада". Състезанието ще се проведе на 12 март от 10 до 13 часа - онлайн. прочети »

Първа среща по проект TREE
04 Март, 2022
От 28 февруари до 2 март в Кенайнай, Литва се проведе първата международна среща по проект TREE (Micro and Project-based learning for Teaching ciRcular Economy and Ecological awareness in VET schools) по Договор № 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724. Темата на проекта е свързана с кръговата икономика и вграждането на знанията за нея в учебното съдържание. прочети »

Стартира кампания за подбор на бенефициенти за изпълнение на договор 2021-1-BG01-KA121-VET-00000640, финансиран по програма ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027
22 Ноември, 2021
От 22 ноември до 01 декември 2021 г. се приемат заявления за кандидатстване за участие за изпълнение на договор 2021-1-BG01-KA121-VET-00000640, финансиран по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027 прочети »

ГОТОВИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
20 Септември, 2021
С НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА НА ЧАСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ". прочети »

ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
14 Септември, 2021
Започват обучения на ученици и учители по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. прочети »


Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »