Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Добрата новина
Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »

Практика на ученици по програма Еразъм +
19 Ноември, 2023
В рамките на ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820, финансиран по програма ЕРАЗЪМ+ 2021–2027 г. ОБЯВЯВАМЕ процедура за подбор на ученици, желаещи да участват в мобилност с цел практика. прочети »

Център за висони постижения в ПГ "Асен Златаров"
30 Октомври, 2023
Днес се сключи договор № BG-RRP-1.014-0012-C01 за стартиране на изграждането на център за високи постижения по проект Център за високи постижения в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин - ядро на регионалната образователна екосистема. Проектът се изпълнява по по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ , финансирана по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Бенефициент: Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Финансирането на инвестицията е по процедура за безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. прочети »

Международна конференция по проект TREE
18 Октомври, 2023
На 16 октомври 2023 г. се състоя финална международна конференция по проект TREE по програма Еразъм +. "Важността на преподаването на кръгова икономика и устойчиво развитие". прочети »

Разработени материали по проект TREE
25 Септември, 2023
Климатичните промени, устойчивото развитие и прехода към кръгова икономика са сред най-актуалните теми днес. Проектът TREE финансиран по програма Еразъм +, по който нашето училище работи от 2 години дава своя принос към разработването на учебни материали за учениците в гимназиален етап. прочети »

ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОР 2023-1-BG01-KA121-VET-000117410
24 Август, 2023
ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБМЯНА НА ОПИТ ЧРЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ ДОГОВОР 2023-1-BG01-KA121-VET-000117410 прочети »

Проект TREE е във финална фаза
23 Юли, 2023
Проект TREE, по който нашето училище е партньор, е във финална фаза на тестване и усъвършенстване на разработените материали и платформата. прочети »

Интерактивни уроци по проект TREE
29 Юни, 2023
След разработката на обучителна програма по проект TREE свързана с обучение по кръгова икономика, се разработиха и обучителни материали по всяка тема. Към всеки урок се създаде и презентация в помощ на учителите. Всички презентации са качени в сайта в интерактивен вариант. прочети »

Нови проекти по програма Еразъм+ 2021-2027 за периода 2023-2024 г.
25 Юни, 2023
НА "Център за развитие на човешките ресурси" публикува резултати от селекция на проектни предложения за 2023 г. по програма „EРАЗЪМ+ 2021-2027“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение” прочети »


Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 »