Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Добрата новина
Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 »

Първа среща по проект TREE
04 Март, 2022
От 28 февруари до 2 март в Кенайнай, Литва се проведе първата международна среща по проект TREE (Micro and Project-based learning for Teaching ciRcular Economy and Ecological awareness in VET schools) по Договор № 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724. Темата на проекта е свързана с кръговата икономика и вграждането на знанията за нея в учебното съдържание. прочети »

Стартира кампания за подбор на бенефициенти за изпълнение на договор 2021-1-BG01-KA121-VET-00000640, финансиран по програма ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027
22 Ноември, 2021
От 22 ноември до 01 декември 2021 г. се приемат заявления за кандидатстване за участие за изпълнение на договор 2021-1-BG01-KA121-VET-00000640, финансиран по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ 2021-2027 прочети »

ГОТОВИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
20 Септември, 2021
С НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ПРИКЛЮЧИХА ОБУЧЕНИЯТА НА ЧАСТ ОТ УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ". прочети »

ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
14 Септември, 2021
Започват обучения на ученици и учители по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. прочети »

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
12 Септември, 2021
Професионално гимназия "Проф. д--р Асен Златаров" Видин и сдружение "Брейн груп" Видин са обучаващи организации, притежаващи "Еразъм" акредитация, сектор "Професионално образование и обучение" по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение". прочети »

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "ОТНОВО ЗАЕДНО"
15 Юли, 2021
На 19 юли 2021 г. от 17:30 ще се проведе родителска среща с родители и ученици, които ще участват в проект "Отново заедно" прочети »

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“
22 Юни, 2021
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“ ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им. прочети »

ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА ПО ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"
22 Юни, 2021
На 17.06.2021 година бяха получени 39 лаптопа за осигуряване на възможност на нуждаещи се ученици за участие в обучението от разстояние в електронна среда. прочети »


Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 »