Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Правила за подаване на сигнали и жалби