Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
История

1963

Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – Видин е създадена през 1963 г. като Техникум по каучук и пластмаси, с основна цел – подготовка на кадри за химическа промишленост в Северозападна България.

Първите години се приемат ученици със завършено основно и средно образование по специалността “Технология на каучука и пластмасите”. През 1965 г. се открива нова специалност – “Технология на целулозата и химичните влакна”.

1968

Учебната 1968/1969 г. година започва в нова сграда с 15 кабинета, 6 лаборатории и производствен корпус с учебни работилници, в които се осъществява пълноценна практическа подготовка на учениците. В базовото предприятие – Стопански химически комбинат техникумът разполага с цех за производство на смола и участъци за производство на автомобилни гуми и колани.

1985

В 1985 г. по предложение на педагогическия съвет Техникумът по индустриална химия приема името на известния български химик, учен и общественик проф. д-р Асен Златаров. На 16.ІІ. 1985 г. на тържество послучай 100 години от рождението на професора в присъствието на сина му, техникумът приема своя патрон.

1986

Потребностите на съвременното обучение налагат и откриването на първия компютърен кабинет в региона през 1986 г., оборудван с 15 компютъра Правец 8.

1970 - 1989

Наред е учебно-възпитателната и производствена дейност ТИХ може да се похвали и с богатата си художествена самодейност и спортни успехи. Танцовият ансамбъл става носител на 2 златни медала и отличия от републикански фестивали на художествената самодейност.

1970 - 1989

Туризъм
Учениците от техникума са постоянни участници в традиционните походи Козлодуй – Околчица, като през периода 1983 – 1985 г. завоюват първите места в съревнованието.

Спорт
Спортната дейност през годините също носи високи отличия на възпитаниците на училището.На първенствата по лека атлетика, баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, тенис на маса и шах отборите са били 153 пъти първенци, 75 пъти областни, 16 пъти зонални и 5 пъти републикански първенци. От средата на нашите ученици израстват забележителни спортисти – баскетболистити и лекоатлети.

1989 - 1995

В съответствие с очертаващите се тенденции в развитието на регионалната икономика през 1994г. училището се преобразува от Техникум по индустриална химия в Техникум по химични технологии и икономика.Започва прием по специалностите “Счетоводна отчетност”, “Банково, застрахователно и осигурително дело”, “Бизнес администрация”. Започва съставането на новия облик на училището. Разчупва се обществената нагласа да се възприема техникума като химически, а обучинието в него като насочено към подготовка на кадри за Видинския химически завод. Така се преодолява започналия спад в развитието на училището, породен от ликвидацията на Видахим.

1995 - 2001

Постепенно в следващите 5 години специалностите от направление Химическа промишленост, отстъпват място на направление “Икономика”. Същевременно се утвърждава обучението в областта на Автоматиката и електрониката, както и в Хранително-вкусовата промишленост. След ликвидацията на Видахим се преустанови приема по химически специалности и през 2001г завърши последния випуск от специалност “Химични технологии”, а през 2002г - последният випуск от специалност “Технологичен и микробиологичен контрол в химическата промишленост”.

1997

През 1997 година техникумът е включен в проект “Усъвършенстване на професионалното образование и обучение”, финансиран по програма ФАР на Европейския съюз. Екип от четири учители участват в разработването на учебните планове и модулите за обучение по професия “Секретар-администратор”. С този проект се въвежда модулния принцип на обучение и се създава система за оценяване, базирана на компетентностите.По проекта училището получава 21 съвременни компютъра и офис обзавеждане, с които са оборудвани 2 компютърни кабинета и учебен офис за провеждане на практическото обучение.

1998 - 2001

През същата година – 1998 е приет и първия випуск ученици след завършен 7-ми клас с интензивно изучаване на чужд език. През 1998 година приемът е по специалност “Стопански мениджмънт” с интензивно изучаване на френски език.През следващата 1999 година интензивният език става английски, а специалността – “Банково, застрахователно и осигурително дело”.През 2000 година за първи път се въвежда обучение по икономическа информатика с интензивно изучаване на английски език в специалността “Машинна обработка на информацията”.

От 2001година приемът след завършен 7-ми клас се увеличава на две паралелки. Въвежда се интензивно изучаване на немски език. Започва обучение по специалността "Mитническа и данъчна администрация". По същото време в училището е акредитирано обучение и в направление “Туризъм” по специалността “Мениджмънт в хотелиерството”.

2000 - 2006

През 2000година е регистрирана първата във Видин учебно-тренировъчна фирма – “Стартийн” на учениците от специалност “Счетоводна отчетност” с ръководител Ели Цветанова. “Стартийн“ е първата учебно-тренировъчна фирма от региона, участвала в нациоаналните панаири на УТФ.
През 2001 г. фирмите стават 2 “Стартийн” и “Юнивърсъл тур”. През същата учебна година те взимат учестие и в международния панаир на УТФ в София.

От 2001 година училището се присъединява и към учебните програми по предприемачество на фондация “Джуниър Ачийвмънт”. Създадена е първата ученическа компания “Ико трейд”
От 2002г. Ученическите компании стават две – “Ша ноар” – на учениците от 12 клас специалност “Счетоводна отчетност” и на учениците от 12 клас специалност “Електронна техника” . Освен училищен бюфет е открита и книжарница.
През 2002 г. е проведена е новата инициатива “Мениджър за един ден”, а два отбора се включват в състезанието по компютърни симулации.

2002 - 2006

Присъединяването на България към Европейския съюз налага да се изградят нови умения за изготвяне на качествени проекти и тяхното успешно управление и изпълнение. Това става основен подход за осигуряване на финансиране за редица дейности. През 2002 година е одобрен за финансиране по програма “Леонардо да Винчи” на EС първият ни проект на тема “Информационно обезпечаване развитието на селския туризъм”. От тогава до сега всяка година се работи по различни проекти, в рамките на който учениците провеждат практика в страните на Европейския съюз.