Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ за учебната 2020/2021година 

Седмично разписание в сила от 15.09.2020г. до 15.11.2020г.