Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19