Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ И ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА


График на консултациите за I-ви срок на учебната 2021-2022

График на консултациите за II-ри срок на учебната 2021-2022


Втори час на класа I-ви срок на учебната 2021-2022

Втори час на класа II-ри срок на учебната 2020-2021