Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
2023 - 2024 учебна година

ПРЕДЛАГАНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:
- Дневна;
- Самостоятелна;
- Дуална система на обучение.
- Индивидуална;
- Комбинирана;

2021 - 2022 учебна година

ПРЕДЛАГАНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:
- Дневна;
- Самостоятелна;
- Индивидуална;
- Комбинирана;- Дуална система на обучение.


2020 - 2021 учебна година

ПРЕДЛАГАНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:
- Дневна;
- Самостоятелна;
- Индивидуална;
- Комбинирана;- Дуална система на обучение.


2019 - 2020 учебна година

ПРЕДЛАГАНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:
- Дневна;
- Самостоятелна;
- Индивидуална;
- Комбинирана;- Дуална система на обучение.


2018 - 2019 учебна година

ПРЕДЛАГАНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:
- Дневна;
- Самостоятелна;
- Индивидуална;
- Комбинирана;- Дуална система на обучение.

2017 - 2018 учебна година

ПРЕДЛАГАНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:
- Дневна;
- Самостоятелна;
- Индивидуална;
- Комбинирана;
- Дуална система на обучение.

2016 - 2017 учебна година

ПРЕДЛАГАНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ:
- Дневна;
- Самостоятелна;
- Индивидуална;
- Комбинирана.