Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРАКТИКИ ПО ЛЕОНАРДО 2011
Надграждане на професионалните умения чрез практика в реална работна среда

САЙТ НА ПРОЕКТА