Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРАКТИКИ ПО ЛЕОНАРДО 2010

Повишаване на професионалните умения в реална работна среда


http://www.braingroup-leonardo2010.hit.bg/