Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРАКТИКИ ПО ЛЕОНАРДО 2007 - ПОРТУГАЛИЯ, ГЪРЦИЯ, ИСПАНИЯ
09.07.2007 - 29.07.2007    
ЕВРОПЕЙСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НО МЛЕЧНИ ДЕСЕРТИ - ТОМАР, ПОРТУГАЛИЯ01.07.2007 - 21.07.2007    
ЕВРОПЕЙСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ДЕСЕРТИ - АТИНА, ГЪРЦИЯ


25.03.2007 - 14.04.2007    
ЕНОТУРИЗЪМ - КАДИС, ИСПАНИЯ