Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРАКТИКИ ПО ЛЕОНАРДО 2005 - ИСПАНИЯ, ГЪРЦИЯ, ИТАЛИЯ

22.01.2005 - 12.02.2005     ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛЪК СЕМЕЕН ХОТЕЛ - БАЕЗА, ИСПАНИЯ

01.07.2005 - 21.07.2005     ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛЪК СЕМЕЕН ХОТЕЛ - АТИНА, ГЪРЦИЯ

04.07.2005 - 24.07.2005     ПРОИЗВОДСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИ СИРИНАИ ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР - СПОЛЕТО, ИТАЛИЯ