Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРАКТИКИ ПО ЛЕОНАРДО 2004 - ГЕРМАНИЯ / GERMANY