Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
THE DA VINCI CODE 2019-2022

ПРОЕКТ THE DA VINCI CODE - 2019-1-BG01-KA229-062359
Проект партньорства между училища КА229
ПАРТНЬОРИ: ПОРТУГАЛИЯ, РУМЪНИЯ, ЛИТВА, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ И СЪРБИЯ
ПЕРИОД 2019-2021

Сайт

ЦЕЛИ: Проектът има за цел да повиши интереса и разбирането на STEM дисциплините от учениците чрез използване на нови иновативни методи и подходи за формиране на ключови компетентности.  При изпълнението на този проект, ще обменим опит и идеи в обучението по STEM и IT с училища от различни страни. 

 

Продукти: 12 интердисциплинарни урока за ключови компетенции (по 2 от страна), както и бланки (задания) за 30 проекта по STEM за проектно базирано обучение, както и система за оценяването им. Тези продукти ще бъдат разпространени да всички училища в страните партньори, а също ще бъдат достъпни и на сайта на проекта. 


Среща 1 - Тема на срещата - Нови методи на преподаване. Проектно базирано обучение.
Кой участва? Само учители 
Къде?  България

Среща 2 - Как се създават прости машини и устройства - Литва
Кой участва? Учители и ученици 
Къде?  Литва.
На тази среща учениците ще представят  своите училища, градове и държави.. Ще се проведат два интердисциплинарни урока за Mathematical competence and competence in science, technology, and engineering, Multilingual competence. Учениците ще се включат в работилница за изработка на действащ прост механизъм или устройство, прототип на открития от миналото. Ще се запознаят с принципа на действието му и връзката му с различни научни понятия и зависимости. 
Ще се направи учебно пътуване до културни и исторически забележителности в региона.

Всяко училище ще е разработило по 5 проекта за проектно базирано обучение и 1 интердисциплинарен урок за ключови компетенции. На срещата учителите ще се обсъдят тези разработки, ще се направят корекции при необходимост. Окончателните проекти ще бъдат качени в сайта на проекта и в eTwinning и до следващата среща ще бъдат сформирани групи от ученици за работа по тях.  Учителите ще обсъдят извършените до момента дейности и ще планират следващите задачи. Ще се отчете напредъка на проекта.

Среща 3 - Да дадем живот на устройствата.
Кой участва? Учители и ученици 
Къде?  Италия.
Учениците по екипи ще са избрали проект по който да работят и са направили първите стъпки за работа по него. На тази среща учениците ще представят своите проучвания по избрания проблем: анализ на проблема, целеви групи, съществуващи опити да бъде решен този проблем и избраното от екипа решение. Ще се проведе дискусия относно всички представени проекти, ще се задават въпроси за решенията предложени от екипите.
Ще се проведат два интердисциплинарни урока за Digital competence, Mathematical competence and competence in science, technology, and engineering, Multilingual competence. Учениците ще се включат в работилница за изработка на електронни платки и програмиране на ардуино. С помощта на микроконтролери и програмирането им ще се задвижват прости устройства. Всички тези теми се изучават в учебният материал по науки и ИТ, но в училищата се преподават само теоретично, учениците не могат да  осмислят важността и реалното приложение на изучаването.


Среща 4 - Предприемачество. Това възможно ли е?
Кой участва? Учители и ученици 
Къде?  Португалия
Ще се проведат два интердисциплинарни урока за Entrepreneurship competence, Digital competence, competence in science, technology, and engineering, Multilingual competence. Учениците ще имат практическо занимание по предприемачество, в което ще се запознаят с авторските права, интелектуалната собственост, ще изработят концепция за реклама и реализация на своите разработки по проектно базираното обучение. 
Финално представяне на проектите. Учениците ще представят своите прототипи на макети изготвени по зададените теми от проектно базираното обучение. Те ще защитят проектите си, като дефинират проблема, проучването което са извършили, целевата група, решението и  ще демонстрират работата на прототипа. Ще направят реклама на своя проект, която ще са изготвили по време на работилницата. Ще се представи проекта, като реален старт на бизнес идея и възможностите за реализирането й. Така ще се затвори пълния цикъл от обучението и придобиване на голяма част от ключовите компетентности.
Ще се направи учебно пътуване до културни и исторически забележителности в региона. 

Екипа от учители участници в проекта е екипа участвал в разработването му.

За участие в проекта, ще се извърши подбор само на ученици.
Проектът е насочен към ученици 8- 10 клас от всички специалности. 
Учениците заявяващи желание за участие в проекта, трябва да имат интерес към темата и да работят усилено извън учебно време през следващите 2 години.
Повече информация за кандидатстване ТУК
Подаването на заявления от учениците става онлайн на следния ЛИНК
Попълвайте вярно и точно информацията на български език, СПАЗВАЙТЕ СРОКОВЕТЕ.

ПРОДУКТИ 
Интердисциплинарни уроци и задания за проекти, разработени от всички партньори и преведени на български език.
ИЗТЕГЛИ АРХИВ
УРОЦИ ПОД ФОРМАТА НА ЕСКЕЙП РУМ
НАЙ-ЦЕННИЯ РЕСУРС
СЛЕД УТРЕШНИЯ ДЕН
THE MOST VAUABLE RESOURCE
THE DAY AFTER TOMORROW