Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "КОМЕНСКИ" - "ПРЕДПРИЕМЧИВИ, ЗДРАВИ И КРЕАТИВНИ" - ПРИКЛЮЧИЛ
Повече информация на сайта на проекта =>ТУК<=