Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Проект „Enhanced Skills, Competence And Practice for the Economy”

Проект „Enhanced Skills, Competence And Practice for the Economy” (ESCAPE)

„Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики

за икономиката”

 

Програма „Еразъм +”,

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”,

дейност „Стратегически партньорства”,

сектор „Училищно образование”.

 

Партниращи  училища от Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения и Румъния.

Линк: http://twinspace.etwinning.net/1769/home