Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

"ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАРК ПО ЕЛЕКТРОНИКА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТ ВИДИН"


КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ПРОЕКТА =>УСЛОВИЯ<=

Проект "Образователен парк по електроника и компютърна техника според изискванията на бизнеса в област Видин", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд.
В рамките на една година, с активното участие на работодателите, по проекта ще бъдат разработени нови учебни програми по специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Микропроцесорна техника”. Партньор на гимназията е фирма „Технически компоненти България” ЕООД. С нейна помощ ще бъдат обучени и учителите, които ще работят по новите програми. През декември ще стартира пилотното въвеждане на разработените учебни програми за учениците от 9-ти до 12-ти клас. В края на месец юни, с подкрепата на Техническия университет в Габрово ще се проведат практически конференции и състезания по професионални компетенции между учениците.

До края на учебната година, в съответствие с новата тригодишна стратегия на гимназията за превръщането й в хай-тек център за образование, ще бъде въведена и първата на територията на област Видин електронна платформа за обучение.

Основната цел на проекта е повишаване на качеството и утвърждаване на позициите на професионалното образование и обучение в област Видин, чрез изграждане на образователен парк в сътрудничество с бизнеса.

Специфична цел на проекта:

1. Включване на местните работодатели в образователния процес на учениците, подготвящи се в областта на електрониката и компютърната техника;

2. Адаптиране на учебното съдържание към нуждите на местния бизнес;

3. Актуализиране на квалификацията на учителите в съответствие с изискванията на местните работодатели;

4. Формиране на умения у учениците, отговарящи на потребностите на местните работодатели.

Дейности по проекта

1. Предварителна подготовка;

2. Анализ на потребностите на регионалния бизнес в сектора;

3. Създаване на Образователен парк

Ремонт на хале в Учебно-производствения корпус на Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" и изграждане на две нови лаборатории по микропроцесорна и компютърна техника;

4. Разработване на нови учебни програми

Разработване на програми за ЗИП или СИП, както и учебни материали за практика по: Електротехника и градивни елементи, Аналогова и цифрова схемотехника, Приложен софтуер, Проектиране на електронни схеми, Микропроцесорна техника, Процесори и дънни платки;

5. Обучение на учители – Включване на 10 учители, разделени на 3 групи в обучение по програми, създадени от местните работодатели в областите Микропроцесорна техника, Компютърни системи, Специализиран софтуер;

6. Обучение на ученици по новосъздадените програми – 130 ученици, разделени на 11 групи от по 8-14 ученици, с хорариум 62 или 72 часа, по разработените учебни програми.

С цел мотивиране на учениците за постигане на по-високи резултати, в проекта е планирана и практическа конференция със състезание. Учениците ще участват в 2 възрастови групи – 9-ти и 10-ти клас и 11-ти и 12-ти клас. Габрово е избран като домакин на практическата конференция, поради добрите контакти на училището с Габровския технически университет, който ежегодно провежда конкурси по електроника и най-добре представилите се ученици получават оценка, която се признава за оценка от приемен изпит в университета. В програмата на практическата конференция ще се включи представяне на проекта пред местната общност, училища и представители на бизнеса. Ще бъдат представени разработените програми и материали, както и уеб базираната система за електронно обучение. Втория ден ще бъде организирано състезание по приложна електроника. Състезанието ще бъде журирано от представители на партньора и на работодатели от региона на Габрово. Предвиждаме наградите за първите три места да бъдат осигурени от партньора. Победителите ще получат и препоръки от партньора за пред бъдещи работодатели.

Срок на изпълнение на проекта 13 месеца