Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Ученически съветУЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ към ПГ "Проф. д-р Асен Златаров"

България; 3700, Видин; Южна промишлена зона; ПГ "Проф. д-р Асен Златаров"
students.pgaz@abv.bg


УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

Председател на Управителния съвет - Ясмина Витанова, 9а клас