Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Добрата новина
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »

"Първа копка" на обект Център за високи постижения
25 Март, 2024
На 25 март в ПГ "Асен Златаров" се проведе церемония "Първа копка" на обект Център за високи постижения. Очаква се завършването на СМР да приключи до края на месец юли. Паралелно текат обществени поръчки за доставка да обзавеждане и оборудване, както на реновираната сграда - където ще е съсредоточено обучението по компютърна техника, роботика, електроника и енергетика, така и на останалите кабинети в направление икономика и хотелиерство, които се намират в основната сграда. прочети »

Областни кръгове на олимпиади и състезанив
16 Февруари, 2024
График на областни кръгове на олимпиади и състезания, провеждани в училище. прочети »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧИТЕЛСКА МОБИЛНОСТ
12 Декември, 2023
В рамките на проект с ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820 ОБЯВЯВАМЕ процедура за подбор на учители, желаещи да участват в дейностите на проекта. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: - Повишаване квалификацията на учителите, чрез обмен на добри практики за подобряване на цифровото образование на учениците в петте направления от европейската рамка за дигитална компетентност: информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на цифрово съдържание, разрешаване на проблеми. - Усъвършенстване на чуждоезиковите умения; прочети »

Допълнителен подбор ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820
11 Декември, 2023
В рамките на ДОГОВОР N 2023-1-BG01-KA121-VET-000118820, програма ЕРАЗЪМ+ 2021–2027 г. ОБЯВЯВАМЕ процедура за допълнителен подбор на ученици, желаещи да участват в мобилност с цел практика Период на провеждане на практиката: 23 юни – 14 юли 2024 година Място на провеждане на практиката: Ма̀лмьо, Швеция прочети »

Стартира кампания за подбор на бенефициенти за мобилност в ИСПАНИЯ и в ШВЕЦИЯ с цел практика по програма Еразъм+ 2021-2027
19 Ноември, 2023
Стартира кампания за подбор на бенефициенти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ 2021-2027 прочети »

Център за висони постижения в ПГ "Асен Златаров"
30 Октомври, 2023
Днес се сключи договор № BG-RRP-1.014-0012-C01 за стартиране на изграждането на център за високи постижения по проект Център за високи постижения в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Видин - ядро на регионалната образователна екосистема. Проектът се изпълнява по по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ , финансирана по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Бенефициент: Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Финансирането на инвестицията е по процедура за безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС. прочети »

Международна конференция по проект TREE
18 Октомври, 2023
На 16 октомври 2023 г. се състоя финална международна конференция по проект TREE по програма Еразъм +. "Важността на преподаването на кръгова икономика и устойчиво развитие". прочети »


Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »