Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТОАЗ ИМАМ ПРАВО

Аз имам право да говоря на езика на своите родители.
Аз имам право да празнувам заедно с моите родители.
Аз имам право да изповядвам своята религия.
Аз имам право да живея с родителите си и да бъда отглеждан от тях.
Аз имам право да изразявам мнение по всички въпроси у дома, които се отнасят до мен.
Аз имам право родителите ми да се грижат за моето здраве.
Аз имам право родителите ми да се грижат да посещавам училище.
Аз имам право да играя и да почивам в свободното си време.
Аз имам право да не бъда принуждаван от родителите ми да работя нещо, което ще увреди здравето ми и ще ми попречи да ходя на училище.
Аз имам право да не бъда принуждаван от моите родители да прося и крада.
Аз имам право да не бъда принуждаван от моите родители да употребявам наркотици или да ги продавам.
Аз имам право родителите ми да не упражняват насилие  върху мен.
Аз нямам  само права
Аз имам  много задължения!
Правата и задълженията са като двете страни на една и съща монета. Те не могат да съществуват поотделно!МЕМОРАНДУМ НА ЕДНО ДЕТЕ

Не ме разглезвайте.
Зная много добре, че не мога да получа всичко, което искам. Аз само ви изпитвам.

Не се страхувайте да сте строги с мен.
Аз го предпочитам. Това ще ми позволи да разбера къде ми е мястото.

Не ме насилвайте.
Това ще ме научи, че силата е всичко. Аз ще откликна по-лесно, ако ме убеждавате

Не бъдете непоследователни.
Това ме обърква и ме кара да се измъквам по какъвто начин мога.

Не се връзвайте на моите предизвикателства,
когато ви кажа или направя нещо, което може да ви разстрои. След това аз ще се опитам да извоювам още по-големи „победи".

Не се разстройвайте много, когато ви кажа „мразя ви".
Аз не искам да кажа това, а само да ви накарам да съжалявате за онова, което сте ми сторили.

Не ме карайте да се чувствам по-малък, отколкото съм.
Аз ще го компенсирам, като започна да се държа като „важна клечка".

Не вършете неща вместо мен, които мога да свърша сам.
Това ще ме накара да се чувствам като бебе и мога да продължа да ви използвам

Не обръщайте голямо внимание на „лошите ми навици".
Това само ще ме насърчи да продължавам.

Не ме критикувайте пред други хора.
Аз ще възприема по-добре, ако разговаряте с мен спокойно и насаме.

Не се опитвайте да обсъждате моето поведение в разгара на кавгата.
По някои причини слухът ми в този момент е нарушен, а способността ми за контактуване още повече. Правилно е нещата да са такива, каквито се изискват, но е по-добре да поговорим за това по-късно.

Не се опитвайте да ме поучавате.
Вие бихте се изненадали колко добре знам какво е добро и какво е лошо.

Не ме карайте да чувствам грешките си като грехове.
Аз трябва да се науча да правя грешки, без това да означава, че не съм добър.

Не ме гълчете постоянно.
Ако го правите ще се наложи да се правя на глух.

Не искайте обяснение за лошото ми поведение.
Понякога не знам защо съм се държал така.

Не поставяйте твърде много на изпитание честността ми.
Лесно мога да се изплаша и да ви излъжа.

Не забравяйте, че обичам да експериментирам.
По този начин се уча. Моля ви, изтърпявайте ме!

Не ме предпазвайте от последиците.
Аз имам нужда от опит.

Не обръщайте голямо внимание на леките ми заболявания.
Аз може би ще свикна да се радвам на неразположението си, ако това ми носи повече грижи.

Не избягвайте отговорите на честите ми въпроси.
Ако го правите, скоро ще разберете, че съм спрял(а) да ви питам и търся информация от някъде другаде .

Не казвайте, че въпросите ми са „глупави" или „безсмислени".
Ако постъпвате така, много скоро ще усетите, че го правя, за да се занимавате с мен.

Никога не се представяйте за идеални и безгрешни.
Ще ми бъде трудно да ви следвам.

Не се притеснявайте,
че прекарваме малко време заедно. Важното е как го прекарваме.

Не позволявайте страховете ми да предизвикват безпокойството ви.
Така ще се страхувам повече. Вдъхнете ми смелост.

Не забравяйте, че не мога да се справя без вашето разбиране и насърчение.
Макар и често заслужени, понякога забравяте похвалите и одобрението.Изглежда само гълченето не го забравяте.

Отнасяйте се с мен, както се отнасяте към приятелите си и аз ще бъда също ваш приятел.

Запомнете, че е по-лесно да се учите от модел, а не от критик.

И още нещо - аз ви обичам много, моля ви, обичайте ме и вие!