Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО чл.20 ал.3 на ЗОП