Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 


ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
==> ТУК <==

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ==>ТУК<==

ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ  ==> ТУК <==


БЕЗПЛЛАТЕН КУРС 7 КЛАС =>ТУК<=НАЧАЛО НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
15 Май, 2020
Днес беше направена символичната "Първа копка" по извършване на ремонта на гимназията по проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. прочети »

ПЪРВА КОПКА
08 Май, 2020
Официална церемония „ПЪРВА КОПКА“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. прочети »

ОН-ЛАЙН ИЗПИТИ
08 Май, 2020
През следващата седмица започва майската сесия за учениците от 12-ти клас. Във връзка с обявената епидемиологична обстановка разработихме правила и предоставяме възможност за неприсъственото провеждане на изпитите за СФО. прочети »

БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ 7 КЛАС
06 Април, 2020
Вие сте 7-ми клас и изоставате с подготовката си по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и МАТЕМАТИКА. Ние ви предлагаме БЕЗПЛАТНИ ОНЛАЙН ЧАСОВЕ И ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ПРЕПОДАВАТЕЛ, решаване на задачи и тестове за успешно представяне на НВО в 7-ми клас. прочети »