Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Изпити
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ И ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ за ученици в СФО за учебната 2016/2017 година

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ за ученици СФО редовна сесия
І-ва част - 13-24.11.2017 г. и ІІ-ра част 15-26.01.2018 г.