Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПОКАНИ ЗА ДОСТАВКА
ПОКАНА - за участие в процедура по доставка на материали за поддръжка на сградният фонд на училището
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ