Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ CULPEER В ХАМБУРГ
19 Юни, 2017
  От 14-ти до 17-ти юни 2017 г. се проведе втората партньорска среща по проект CULPEER. Домакин на срещата беше Buro fur Kultur- und Medienprojekte GmbH, Хамбург.
На срещата беше обсъдена кратката и пълната версия на наръчника по прилагане на метода за взаимно културно обучение между връстници. Представен беше и сайта на проекта, който предлага многоезичната версия на материалите.
Вече можете да се запознаете с метода в дълбочина на сайта на проекта - https://culpeer.eu. Работата продължава по разработване и качване на учебния он-лайн курс, като за целта ще бъде използвана системата Мудъл. Обучителните материали ще са достъпни на английски език и на езиците на всички страни партньори. Предвижда се да бъдат качени и много примери за добри практики, придружени с видео или аудиоматериали. След като системата бъде цялостно разработена на английски език, ще се пристъпи към превод на всеки от партньорските езици.

Назад към новините