Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
STEPS4SCHOOLS 2019-2022
Проект партньорства между училища КА229

ПАРТНЬОРИ: АВСТРИЯ, ИТАЛИЯ, ЧЕХИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, СЛОВЕНИЯ, БЪЛГАРИЯ

ПЕРИОД 2019-2021

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Основна цел на проекта е да запознае учениците с целите на ООН за устойчиво развитие и да ги популяризира. Подобряване на предприемаческите умения, прилагане на информационните технологии и сътрудничество в международна група за постигане на устойчиви туризъм.

ДЕЙНОСТИ: Учениците ще се запознаят с целите за устойчиво развитие на ООН, като ще имат възможност да предложат и разработят приложими решения на някои глобални проблеми. В процеса на работа ще имат възможност да обогатят уменията си по бизнес английски език, информационни технологии, предприемачество и работа в екип с ученици от различни държави. По време на изпълнението на проекта, учениците ще участват в три международни срещи.

През първата година на проекта учениците ще изработят бизнес план за устойчив туризъм.

През втората година учениците ще могат сами да изберат върху коя от целите за устойчиво развитие да работят. По време на пътуванията учениците ще участват в обучения по презентиране, бизнес английски език, управление на проекти и маркетинг.

Екип учители: Десислава Цокова, Радка Ванчева, Мария Иванова

Проектът е насочен към ученици 8- 10 клас от всички специалности.

Учениците заявяващи желание за участие в проекта, трябва да имат интерес към темата и да работят усилено извън учебно време през следващите 2 години. Със създалите се форсмажорни обстоятелства проекта се удължава  с  1 година.

Публикация

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕЛЕФОН -ПОСЕТЕТЕ ВИДИН