Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРОЕКТ "УМЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР"