Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
ПРОЕКТ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ - ПАРТНЬОРСТВА 2011 Г - ПРИКЛЮЧИЛ
Проекта завърши с постигнати много резултати и създадени продукти /на официалния сайт на проекта/. Снимки от проведените мобилности може да видите на фейсбук страницата на проекта.

Снимки Мобилност ТУРЦИЯ - Cankiri, Ankara, Cankiri schools, Ilgaz

Снимки Мобилност СЛОВАКИЯ - 1, 2, 3, 4

Снимки Мобилност РУМЪНИЯ - 1, 2, 3 

Снимки Мобилност ПОРТУГАЛИЯ - 1, 2, 3

Долад от семинара в ПОРТУГАЛИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" има спечелен проект по програма Леонардо да Винчи - дейност - Многостранни партньорства.
    Наши партньори по проекта са училища и институции от Турция, Словакия, Румъния и Португалия.
    Изпълнението на проекта стартира на 1 август 2011 година и завършва на 31 юли 2013 година.

Заглавие на проекта:
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПАЗАРА НА ТРУДА.
    
    Цел на проекта -  Запознаване със структурата на професионалното образование в училищата на страните партньори - сравняване и избор на добри практики. Запознаване с моделите за практическо обучение. Обобщаване на информация за възможностите за работа в различните европейски страни.
    
    В проекта могат да вземат участие ученици от 8 и 9 клас, като се регистрират.

    За всяка една стъпка в проекта ще бъдете своевременно информирани.

    Следете обявите на информационните табла в училище, както и тази в сайта.

    Спазвайте всички срокове за изпълнение на задачите, за да може да участвате в мобилностите предвидени по проекта.

За мобилността в ПОРТУГАЛИЯ могат да участват всички ученици, които са участвали активно в досегашните мобилности.
Ще имате поставени четири задачи и по една седмица за работа по всяка от тях. ЗАДАЧИТЕ, КАКТО И ЧАС И ДАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ НА ВАШИТЕ ИМЕЙЛИ.
След представяне на задачите ще получите оценки за тях + оценка от интервю с въпроси свързани с проекта - дейности, продукти и др. + оценка от участието ви в мобилностите.
Резултатите и участниците в мобилността до Португалия, ще бъдат обявени до края на декември 2012г.


КЛАСИРАНЕ ЗА  ПОРТУГАЛИЯ 12 - 17 МАЙ 2013г.

МОЛЯ КЛАСИРАЛИТЕ СЕ ДА СЕ ЯВЯТ УТРЕ 14 ДЕКЕМВРИ 2012 ПРИ ДЕСИСЛАВА ЦОКОВА В ПЪРВОТО ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

Дейности

    САЙТ НА ПРОЕКТА В БЪЛГАРИЯ =>ТУК<=

    ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПРОЕКТА  =>ТУК<=