Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
Проект ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС