Професионална гимназия "Проф.д-р Асен Златаров" - град Видин
 
проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #QUALITY


Проектът се изпълнява от национален консорциум: координатор - Сдружение "Брейн груп" Видин, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" Кърджали, ПГТ "Александър Паскалев" Хасково и приемаща организация FORMACIÓN EUROPEA, PRÁCTICA, MOVILIDAD S. L., Tenerife, Islas Canarias, España


От 12 ноември до 20 ноември 2020 г. се приемат заявления за кандидатстване за участие по проект 2020-1-BG01-KA116-078099  #QUALITY.

ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ В ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA116-078099  #QUALITY?


КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА?


ОН ЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ - ЛИНК
https://forms.gle/ov2Ae8UGSHWw9Rc1AМобилност - УЧИЛИЩЕН ПЕРСОНАЛ по проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #КАЧЕСТВО.
Проектът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”


Мобилност - ГРУПА ВИДИН по проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #КАЧЕСТВО.
Проектът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”

Мобилност - ГРУПА ХАСКОВО по проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #КАЧЕСТВО.
Проектът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”


Мобилност - ГРУПА КЪРДЖАЛИ по проект 2020-1-BG01-KA116-078099 #КАЧЕСТВО.
Проектът е финансиран от ЕК по програма „EРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”

ВАЛОРИЗАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ ВИДИН, ХАСКОВО И КЪРДЖАЛИ